Thông tin chung

Về Extruflex.com

Website   www.extruflex.com được lập ra bởi công ty Extruflex S.A.S,

với vốn đăng ký là 5,999,580 euros
được đăng ký tại Cục Đăng ký Thương mại (Pháp) với mã số  443 776 315,
mã số thuế VAT  FR 77 443 776 315

Website www.extruflex.com có thể truy cập vào các website khác của các công ty thuộc tập đoàn Extruflex. Các công ty của tập đoàn Extruflex là những công ty có tư cách pháp nhân độc lập. Do đó mà những website này có thể sẽ có những quy định riêng của mình và chúng tôi rất cảm ơn việc bạn sẽ đọc và tuân thủ theo những quy định này.

Những dữ liệu có trên website www.extruflex.com chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin. Extruflex không đảm bảo rằng những thông tin được cung cấp trên website là chính xác, đẩy đủ và là những thông tin mới nhất. Người sử dụng nên có những phân tích riêng của mình đối với những thông tin được cung cấp.

Do đó, Extruflex sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thông tin hay dịch nào bị sai sót, bỏ sót hay không có khả năng sử dụng

Những người sử dụng chấp nhận những thông tin được cung cấp sẽ hoàn toàn chủ động sử dụng và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình

Extruflex không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp tới từ việc truy cập hay sử dụng website www.extruflex.com, website bao gồm, nhưng không được giới hạn, có khả năng không thể truy cập được và/hoặc mất dữ liệu

Sở hữu trí tuệ

Những nội dung trong website  www.extruflex.com, bao gồm cả các nhãn hiệu đã đăng ký và logo, các kết cấu chung, phần mềm, nội dung, hình ảnh, băng hình, âm thành, các thực hiện, hình minh họa, cà các thông tin nói chung được công bố trên website thuộc sở hữu của Extruflex hoặc được phân quyền sử dụng. Các yếu tố ưu tiền được bảo vệ bằng luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ

Bất kì sự giới thiệu, điều chỉnh, sao chép, xuyên tạc toàn  bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần của website cũng như những nội dung của website, dù là đã thực hiện hay đang thực hiện đều bị tuyệt đối ngăn cấm.

Cơ sở dữ liệu của www.extruflex.com  được bảo vệ bởi những điều khoản có liên quan tới việc các hoạt động pháp lý để bảo vệ dữ liệu. Nhằm tôn trọng việc sử dụng này, mọi hoạt động sao chép hoặc trích dẫn các nội dung có trong các dữ liệu của website đều bị cấm. Người sử dụng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi hành vi sử dụng, sao chép hoặc trích dẫn trái phép.

Các đường dẫn tới các website mở rộng

Nhằm tăng cường nội dung của website, chúng tôi cũng cung cấp những đường dẫn tới các website mở rộng. Extruflex không phải là người phát hành các website này và không quản lý nội dung của chúng. Extruflex không chịu trách nhiệm về nội dung của các website này hay bất kì thông tin và sự lan truyền thông tin cá nhân,  mã cài đặt hoặc bất kì điều gì được các website này giới thiệu

Luật áp dụng

Website www.extruflex.com tuân thủ theo quy định của luật pháp Pháp