Waterproof membranes
Roofing,ceiling,flooring

White PVC roofing membranes
transparent ceiling with flexible PVC
transparent ceiling with flexible PVC

Recommended vinyl

Là sản phẩm lý tưởng để tạo ra những tấm vách ngăn trong suốt có màu hoặc dùng để trang trí