Food industry, cold chain & supermarkets
Cold storage

thermal insulation of dairy chillers and freezers
Thermal insulation of cold chambers and freezers
Thermal insulation of cold chambers and freezers
Thermal insulation of cold chambers and freezers
Thermal insulation of cold chambers and freezers

Recommended vinyl

Được khuyên dùng trong các khu nhà lạnh ở nhiệt độ rất lạnh. Nhựa tinh thể siêu đối cực vẫn có thể giữ được độ mềm dẻo ở nhiệt độ tới -60°C.

Nhựa tinh thể xanh được khuyên dùng nhằm có thể duy trì khả năng cách nhiệt ở nhiệt độ từ +50° tới 5°C

Sản phẩm nhựa tinh thể chống cháy của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế (EUROCLASS, hạng M, hạng B, Fire Marshal…)

Recommended hardware