Buildings & workshops
Sound insulation

Sound insulation - strip and curtains partitions
Sound insulation - strip and curtains partitions
Sound insulation - sliding doors
Sound insulation - Ceiling

Recommended vinyl

Nhựa chống tĩnh điện được khuyên dùng ở những môi trường có độ cảm ứng tĩnh, ví dụ như khu vực chứa tài liệu, các phòng sạch và các khu vực sản xuất có liên quan tới điện.

Nhựa tinh thể được nhuồm màu được đặc biệt khuyên dùng cho những khung cửa ra vào có biến báo an toàn hoặc để trang trí. Có thể cung cấp cho các tấm nhựa dải hoặc tấm nhựa bán có kích thước từ 100 đến 2200mm chiều ngang và có chiều dày lên tới 12mm.

Nhựa mờ được đặc biệt khuyên dùng trong bang chuyền tải và các ứng dụng trong dây chuyền sản xuất khi mà bạn không nhất thiết phải nhìn rõ mọi thứ xảy ra trong khu sản xuất.

Recommended hardware