Dự liệu cá nhân & việc bảo vệ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân

Được cung cấp bởi phiên bản bổ sung của quy định n°78-17, được ban hành ngày 6/1/1978, có liên quan tới  thông tin kỹ thuật, các hồ sơ và các quyền tự do cá nhân. Website  www.extruflex.com được công khai tại CNIL (bắt đầu từ ngày 8/12/2009)

Dữ liệu cá nhân được thu thập trên website  www.extruflex.com chỉ dùng để sử dụng tại nội bộ Extruflex. Các dữ liệu đã được thu thấp sẽ không được chuyển giao, mua bán hoặc cho thuê tới bên thứ ba.

Vì quy định nói trên, người sử dụng có quyền truy cập, chỉnh sửa, thu thập hoặc xóa bỏ những thông tin cá nhân của mình, bằng việc liên hệ với chúng tôi qua: extruflex@extruflex.com

Người sử dụng phải tuân theo các quy định nói trên. Người sử dụng không được quyền thu thấp, sử dụng trái phép hoặc có bất kì hành vi xâm phạm nào đối với quyền riêng tư hoặc danh tiếng của những cá nhân có liên quan tới các cơ sở dữ liệu cá nhân mà người sử dụng có khả năng tiếp cận

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp đa dạng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của người sử dụng. Các dữ liệu cá nhân của bạn nằm trong những mạng lưới an ninh và chỉ được truy cấp bởi một số cá nhân giới hạn, những người có quyền truy cập đặc biệt với những hệ thống này và đã được yêu cầu giữ những thông tin cá nhân này ở dạng tuyệt mật.

Quản lý các mã truy cập

Một số dich vụ được cung cấp bởi  www.extruflex.com có thể sẽ yêu cầu một mã số truy cập và/hoặc một mật khẩu, được cung cấp bởi nhà quản trị website

Các mã và mật khẩu được bảo mật tuyệt đối, cá nhân và không thể chuyển nhượng. Những người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm với việc quản lý, bảo vệ và những kết quả có thể xảy ra trong quá trình sử dụng của mình. Người dùng cần phải sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và giữ những mã truy cập và mật khẩu của mình được an toàn. Extruflex không chịu trách nhiệm đối với bất kì hành động sử dụng không được phép nào mã truy cập và/hoặc mật khẩu

Cookies

Trong quá trình bạn sử dụng website www.extruflex.com, một file cookies (một tập tin dữ liệu có thể di chuyển) có thể sẽ được lưu trên trình duyệt web của bạn. Mã cookie này không cho phép chúng tôi định dạng bạn. Nó sẽ đăng ký những dữ liệu có liên quan tới việc định hướng máy tính của bạn tới website của chúng tôi (xem nội dung trên trang web, dữ liệu và số giờ mà bạn truy cập trang web...). Mã này cho phép chúng tôi có số liệu phân tích thống kê nhằm nâng cấp website.

Cấu hình của hầu hết những trình duyệt website cho phép truyền thông tin về mã cookie hiện hành.

Trong trường hợp mã cookie bị từ chối thì có thể là do một vài dịch vụ nào đó đã không thể còn được truy cập.