Table covering, printing and cutting
Table cover

Flexible transparent table cover - FINEVINYL
Transparent table covering - FINEVINYL
table protection with transparent film - FINEVINYL
Table protection - EXTRUFLEX

Recommended vinyl

Nhựa chống khuẩn ngăn chặn sự sinh sôi và phát triển của các loại vi khuẩn. Nhựa chống khuẩn tuân theo các tiêu chuẩn ISO 22196 & JIS Z 2801