Sản phẩm Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm

Mô tả

Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm là thiết kế đặc biệt được tạo ra nhằm giúp các sản phẩm nhựa có thể sử dụng để dựng thực phẩm, thêm vào trong sản phẩm nhựa dẻo, bên cạnh các tính chất khác (trong, bóng, bền, mềm dẻo, và khả năng chống va chạm cao)

Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm được đặc biệt chế tạo để sản xuất các sản phẩm đựng thực phẩm. Nhựa Nhựa tinh thể đựng thực phẩm tuân theo quy định của Châu Âu (1375/2004/CE và EU-10/2011).

Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm được biệt được khuyên dùng trong các ứng dụng của ngành công nghiệp thực phẩm, nơi mà những sản phẩm đông lạnh và thực phẩm phẩm tươi có giá trị hiện tại, ví dụ như các khu vực trồng  lương thực, khu vực mổ, phòng đông lạnh, nhà kho lạnh, siêu thị…

Features

  • Tuân theo tiêu chuẩn 1375/2004/CE và các quy định EU 10/2011
  • Trong suốt
  • Cách nhiệt
  • Cách âm

Format

  • Mẫu mã
  • Dạng dải dài hoặc dạng tấm