Table covering, printing and cutting
Table cover

Recommended vinyl

Nhựa chống khuẩn ngăn chặn sự sinh sôi và phát triển của các loại vi khuẩn. Nhựa chống khuẩn tuân theo các tiêu chuẩn ISO 22196 & JIS Z 2801