Food industry, cold chain & supermarkets
Cold storage

Recommended vinyl

Được khuyên dùng trong các khu nhà lạnh ở nhiệt độ rất lạnh. Nhựa tinh thể siêu đối cực vẫn có thể giữ được độ mềm dẻo ở nhiệt độ tới -60°C.

Nhựa tinh thể xanh được khuyên dùng nhằm có thể duy trì khả năng cách nhiệt ở nhiệt độ từ +50° tới 5°C

Sản phẩm nhựa tinh thể chống cháy của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế (EUROCLASS, hạng M, hạng B, Fire Marshal…)

Recommended hardware