Ngành công nghiệp thực phẩm và dây chuyền sản xuất nguội
Cửa ra vào kho đông lạnh

 

Là sản phẩm lý tưởng cho cửa kho đông lạnh. Nhựa tinh thể đối cực vẫn duy trì được độ mềm dẻo và độ trong suốt cao ở nhật độ -25°C.

1

Loại nhựa dẻo này tuân theo các tiêu chuẩn EU 1935/2004 và EU 10/2011 trong các vấn đề có liên quan tới thực phẩm. Loại nhựa này vẫn duy trì được độ mềm dẻo cao ở nhệt độ -15oC.

2