Công trình và nhà xưởng công nghiệp
Hàn

 

Là sản phẩm lý tưởng để sử dụng ở các tấm ngăn hàn hoặc trong những hộp hàn. Screenflex tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và các quy định về “Sức khỏe và an toàn trong hoạt động hàn” (ISO 25980, EN 1598 và AWS F 2.3)

1