Màng địa kỹ thuật
Trần nhà, mái nhà, sàn nhà

 

Là vật liệu lý tưởng cho các sản phẩm có yêu cầu chống thấm nước hoặc có tác dụng trang trí và không yêu cầu phải có độ trong suốt. Đáp ứng được yêu cầu kích thước lên tới 2200mm chiều ngang.

1

Được khuyên dùng khi bạn đang tìm kiếm một giải pháp nguyên liệu chống thấm nước và trong suốt. Đáp ứng được yêu cầu kích thước lên tới 2200mm chiều ngang.

2