Màng địa kỹ thuật
Phòng trưng bày và đường hầm

 

Là sản phẩm lý tưởng cho yêu cầu chống thấm nước ở các phòng trưng bày.  Đáp ứng được yêu cầu kích thước lên tới 2200mm chiều ngang.

1

Nhựa tinh thể xanh là sản phẩm khuyên dùng cho những màng phủ trong suốt yêu cầu chống thấm nước. Đáp ứng được yêu cầu kích thước lên tới 2200mm chiều ngang.

2