Sản phẩm

Sản phẩm Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm

Tìm sản phẩm này

Miêu tả

Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm là thiết kế đặc biệt được tạo ra nhằm giúp các sản phẩm nhựa có thể sử dụng để dựng thực phẩm, thêm vào trong sản phẩm nhựa dẻo, bên cạnh các tính chất khác (trong, bóng, bền, mềm dẻo, và khả năng chống va chạm cao)

Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm được đặc biệt chế tạo để sản xuất các sản phẩm đựng thực phẩm. Nhựa Nhựa tinh thể đựng thực phẩm tuân theo quy định của Châu Âu (1375/2004/CE và EU-10/2011).

Nhựa tinh thể thân thiện với thực phẩm được biệt được khuyên dùng trong các ứng dụng của ngành công nghiệp thực phẩm, nơi mà những sản phẩm đông lạnh và thực phẩm phẩm tươi có giá trị hiện tại, ví dụ như các khu vực trồng  lương thực, khu vực mổ, phòng đông lạnh, nhà kho lạnh, siêu thị…

Đặc điểm

  • Tuân theo tiêu chuẩn 1375/2004/CE và các quy định EU 10/2011
  • Trong suốt
  • Cách nhiệt
  • Cách âm

Mẫu mã

  • Dạng dải dài hoặc dạng tấm

Tài liệu đính kèm miễn phí

AttachmentSize
FOOD CONTACT VINYL BROCHURE.pdf966.95 KB

Tài liệu chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

AttachmentSize
Declaration of Compliance with Food Contact Regulations (EN).pdf306.56 KB
Flex vinyl food contact REF433 200x2 web.pdf1.54 MB
Flex vinyl food contact REF433 300x3 web.pdf1.55 MB
Flex vinyl food contact REF433 400x4 web.pdf1.54 MB