Liên hệ với chúng tôi

Files must be less than 8 MB.
Allowed file types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml tar zip.
EXTRUFLEX Pháp
Thông tin liên hệ
+33 (0)1 41 49 99 30
+33 (0)1 47 59 03 33
EXTRUFLEX Đức
Thông tin liên hệ
+49(0) 2203 102 45 81
+49(0) 2203 102 45 82
EXTRUFLEX Anh Quốc
Thông tin liên hệ
+44(0)1454 322 3351
+44 (0)1454 325 671
EXTRUFLEX Italia
Thông tin liên hệ
+39 011 19857747
+39 011 0704169
EXTRUFLEX Bắc Mỹ
Thông tin liên hệ
+1 888 501 1095
+1 888 501 1096
EXTRUFLEX Brazil
Thông tin liên hệ
+55 (41) 3019 2530
+55 (41) 3026 1232
EXTRUFLEX Trung Quốc
Thông tin liên hệ
+86 760 222 86750
+86 760 222 89089
EXTRUFLEX Hong Kong
Thông tin liên hệ
+86 188 260 02048
+86 760 222 89089
EXTRUFLEX Nga
Thông tin liên hệ
+7 985 729 31 91
+7 985 729 31 91
EXTRUFLEX Pháp 25 rue Greffulhe 92300 Levallois Perret +33 (0)1 41 49 99 30 +33 (0)1 47 59 03 33
EXTRUFLEX Đức Extruflex GmbH Hansestrasse 81 51149 Köln +49(0) 2203 102 45 81 +49(0) 2203 102 45 82
EXTRUFLEX Anh Quốc Unit J2, Carlton Drive Pen-Y-Fan Industrial Estate Crumlin Newport NP11 4EA +44(0)1454 322 3351 +44 (0)1454 325 671
EXTRUFLEX Italia +39 011 19857747 +39 011 0704169
EXTRUFLEX Bắc Mỹ 169 business Center Drive, Birmingham, AL 35244 +1 888 501 1095 +1 888 501 1096
EXTRUFLEX Brazil Rua Eduardo Sprada, 6520 CIC, Curitiba, Paraná, Brasil, CEP 81-290-110 +55 (41) 3019 2530 +55 (41) 3026 1232
EXTRUFLEX Trung Quốc No.1 Youcheng Road, Xiolan Industrial Zone, Zhongshan District +86 760 222 86750 +86 760 222 89089
EXTRUFLEX Hong Kong +86 188 260 02048 +86 760 222 89089
EXTRUFLEX Nga 62, d.Gribki Mytishchinsky rayon 141706 Moscow region Russian Federation +7 985 729 31 91 +7 985 729 31 91