Lịch sử hoạt động

1953 Nhựa  cứng PVC được tạo ra tại Hautes Alpes…

1953: WATTOHM thành lập công ty con The Planet, bắt đầu tham gia vào lĩnh vực phát minh và sản xuất loại nhựa cứng đầu tiên của Pháp.

1962: Chiếc cửa bằng ván nhựa dẻo đầu tiên…

1962: Bắt đầu sáng chế ra nhựa dẻo PVC: tạo ra chiếc cửa bằng ván nhựa đầu tiên

1967: WATTHOM trở thành PLANET – WATTHOHM, nhà sản xuất các sản phẩm nhựa (quạt thông gió công nghiệp, đường ống nhánh, khung nhựa, khuôn…). Một vài chi nhánh đã được thành lập để tách biệt và phân định rõ các lĩnh vực chuyên môn của PLANET-WATTOHM. Chi nhánh kinh doanh về nhựa dẻo PVC được đặt tên là EXTRUFLEX.

1990: FONTENAY INDUSTRY thu mua EXTRUFLEX.

1997 – 2007: Extruflex trở thành công ty nhựa dẻo PVC hàng đầu thế giới…

1997: Tập đoàn FONTENAY INDUSTRY phá sản: J.VALAT thu mua lại EXTRUFLEX

1998: Thu mua EUROFLEX, một công ty Pháp đối thủ.

1999: Thu mua Chi nhánh kinh doanh nhựa PVC của BENEKE-KALIKO (một công ty Đức): Thành lập FLEXICO.

2001: FLEXICO trở thành DIFLEX và trong năm 2003 là EXTRUFLEX Gmbh.

2002: Thu mua POWERKIT Ltd (UK)

2003: Thành lập EXTRUFLEX UK thông qua việc sát nhập POWERKIT và CLEARWAY (công ty UK Extruflex)

2004: Thành lập EXTRUFLEX Zongshan (Trung Quốc)

2005: Thu mua Bộ phận kinh doanh nhựa dẻo PVC của KAUTEX (Công ty Đức)

2008 – tới nay

2008: Thành lập EXTRUFLEX ASIA PACIFIC (Honk-Kong)

2009: Thành lập EXTRUFLEX NORTH AMERICA (Birmingham, Alabama, USA)

2011: Thành lập EXTRUFLEX DO BRASIL (Curitiba, Brazil)

2016 : Thành lập EXTRUFLEX LLC (Moscow, Russia)